SVATBY

SVATBY v kostele sv. Václava  

Jak postupovat:

1.Dohodněte si termín svatby s knězem farnosti, do které patříte.

2.Poté se, Váš duchovní správce nebo Vy, domluvíte s farářem naší farnosti (Mysločovice) s P. Mgr. Michalem Šálkem.

3.Dohodnout termín svatby v kostele sv. Václava v Sazovicích s paní Rapantovou, mob. 730 179 848. Také se domluví způsob květinové výzdoby.

4. Poplatek za svatbu v kostele sv. Václava:

Finanční poplatek činí 3.500 Kč, z toho 3.000 Kč na provoz a režie kostela, 500 Kč pro kostelníka, úklid a ministranta.