Modlitby

MODLITBA KE SV. VÁCLAVOVI

Svatý Václave, pros za nás Boha
Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby

Za ty, kteří nám vládnou:
Ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.
Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost
a chrání život lidský od početí do přirozené smrti.
Ať jsou odpovědní vůči dalším generacím:
Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním svazku muže a ženy
A probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás všechny naplňuj pokojem a svým Svatým Duchem.

Veď nás ke svědomitosti,
abychom každodenně zodpovědně rozhodovali.
Aby každý z nás svým životem přispěl ke šťastné budoucnosti našeho národa.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen

MODLITBA ZA VLAST A NÁROD

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko –
tuto naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí
pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším
i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí
osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku
a spořádaný domov.

Veď nás, abychom žili ve vzájemném
porozumění a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
odpovědně konal svůj úkol.

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána
Amen.