Ocenění PATRIA NOSTRA

V e l k á   u d á l o s t  v  ž  i v o t ě   n a š e h o   k o s t e l a

V letošním roce probíhal další ročník festivalu Czech Architecture Week Praha, pořádaný Správou Pražského hradu ve spolupráci se společností Czech Architecture Week.  V kategorii  PATRIA  NOSTRA 2020, ( Moje vlast),  pro obnovu krajiny a venkova, obdržel náš kostel rovnou dvě ocenění.

První ocenění za příkladnou péči a vytváření podmínek pro duchovní život českého  venkova v letech 1990-2020 , za vybudování kostela  sv. Václava jako náboženského, kulturního a komunitního stánku obce  udělil Dominik kardinál Duka, OP, 15.10.2020 ve své rezidenci v Arcibiskupském paláci v Praze. Toto významné ocenění dle pevně stanoveného protokolu převzali z jeho rukou statutární zástupci farnosti a naší obce,  P. Michal Šálek a paní Edita Hrbáčková spolu s architektem Markem Štěpánem. Tohoto ocenění od pana kardinála si velice vážíme. Je to uznání všem, kteří se na realizaci kostela podíleli a je taky krásné, když jméno naší obce – Sazovice – bylo zaznamenáno  i na tak vysokých místech jako je  Arcibiskupství pražské,  nejvyšší církevní instituce v naší zemi, které letos udělilo tuto jedinou cenu.

Druhé ocenění v kategorii PATRIA NOSTRA 2020 předal 22.října zástupcům Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích  hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Tentokrát  za příkladný investiční  a architektonický počin přispívající k rozvoji venkova kraje v letech 1990-2020. Sazovickým bylo toto ocenění udělované hejtmany ve spolupráci se Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week přiznáno za mimořádné úsilí o vybudování kostela svatého Václava v obci Sazovice. Kostel  byl dokončen a vysvěcen v květnu 2017 a ještě téhož roku ho prestižní kanadský časopis Azure zařadil mezi deset nejlepších světových staveb.

Ocenění sazovického kostela vzešlo z doporučení odborníků, kteří měli k dispozici portfolio vhodných objektů. Hejtman Jiří Čunek vyzdvihl nejen architektonickou kvalitu této sakrální stavby, ale také skutečnost, že byl postaven díky iniciativě místních lidí. „Věděl jsem o tomto kostele i o spolku, který za ním stojí, což je také zajímavé, že to vzniklo ´zespodu´, kdy lidé organizovali sbírky a významně také pomohl jeden z místních podnikatelů,“ řekl hejtman Jiří Čunek a ocenil i to, že kostel je pojat moderně a odpovídá duchu doby. Je v něm například podlahové topení nebo prostorný společenský sál. „Především je to místo, které v člověku evokuje myšlení na něco krásného a vyššího,“ dodal hejtman.

Ocenění převzali členové výboru Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava  Marie Rapantová, Václav Miklík a Jana Potočná, dále starostka Sazovic Edita Hrbáčková, architekt Marek Jan Štěpán a Dušan Dosoudil za generálního dodavatele stavby, společnost STAVAD  Martinice.

„Úspěchu, kterého jsme nyní svědky, předcházelo veliké úsilí a mnoho práce – doslova jako na kostele. Obnovení spolku, který v Sazovicích existoval již v roce 1935, inicioval v roce 2011 P. František Král, který dnes působí ve Vsetíně, a díky jeho temperamentu jsme se odhodlali do této stavby pustit,“ řekla v rozhovoru pro TV Slovácko Marie Rapantová a dodala: „Toto ocenění není nás, kteří tady dnes spolek zastupujeme, ale považujeme je za velké poděkování všem, kdo se podíleli finančně anebo jakkoliv pomáhali podle svých možností, včetně modlitby. 

Dle slov ředitele výše uvedeného festivalu, p. ing. Petra Ivanova, se za celou dobu konání tohoto projektu ještě nestalo, aby jedna stavba nebo  vyznamenaný objekt získal současně DVĚ ocenění v téže kategorii. To je to nejzajímavější a ojedinělé a na tuto skutečnost můžeme být opravdu hrdí.

Dodatek: Slavnostní předání všech cen v kategorii PATRIA NOSTRA a také cen JOŽE PLEČNIKA  mělo společně proběhnout 8.října ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti více než 600 hostů z řad Správy Pražského hradu, Úřadu vlády

ministerstev, všech krajů ČR a dalších významných osobností. Termín slavnosti byl sice dodržen, vyhlášení cen však proběhlo v prázdném sále v podání moderátorů Jany Adamcové a Václava Žmolíka, v režii Jiřího Adamce. Ten přijel se svým štábem a moderátorem V. Žmolíkem natočit také předání krajské ceny PATRIA NOSTRA k nám do Sazovic. Celý filmový dokument bude tvořit sestřih – záznam vyhlášení ze Španělského sálu a jednotlivé příspěvky krajů. Konečná  podoba  filmu bude veřejnosti nabídnuta prostřednictvím České televize, ČTK, krajských televizních štábů a sociálních sítí.

(více na www.poctaceskezemi.cz)

8.11.2020, Věra Nejezová