O NÁS

SPOLEK PRO VÝSTAVBU SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH

Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava (dále jen Spolek) vznikl dne 1. května 2011 za účelem výstavby kostela v obci Sazovice. Obec spadá do farnosti Mysločovice. Sazovice se nacházejí ve vzdálenosti 12 km severozápadně od Zlína a mají 730 obyvatel.

První snahy postavit zde kostel byly již před druhou světovou válkou. Další historický vývoj a politická situace v naší zemi nedovolily tento záměr realizovat.

Až po roce 1990 se k této myšlence vrátilo několik občanů a 1. května 2011 byl pod vedením a na základě impulsu tehdejšího mysločovického faráře P. Františka Krále Spolek obnoven.

K 30. 6.2015 má Spolek 44 členů. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Každý, kdo by nám chtěl pomoci jakýmkoliv způsobem při realizaci našeho cíle je mezi námi ve Spolku upřímně vítán.

Splnění tohoto záměru bude vyžadovat ještě hodně sil a energie, ale když se sejde skupina stejně smýšlejících a vzájemně se podporujících lidí, kteří také umí poprosit a poděkovat Pánu Bohu, dílo se podaří.

Být účasten při stavbě kostela je vzácný dar. Jak často se člověku naskytne v životě tato mimořádná příležitost: být při tom, podílet se a pomáhat při budování chrámu, který tu bude stát a sloužit nám i našim potomkům, budoucím generacím, po staletí.

„Nezhyne rod, jenž věřit neustane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!“