Aktivity spolku

Odlévání zvonů

V úterý 12. července 2016 byl ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova odlit největší zvon – SVATÝ VÁCLAV, který je součástí zvonohry skládající se celkem z 15 zvonů a zvonků.

Uložení tubusu

V červnu 2016 byl uložen do zdi kostela ocelový tubus obsahující poselství pro budoucí generace. Vložena do něj byla zpráva o současném dění v obci i ve světě, noviny, mince, CD a Flash disk obsahující fotografie naší vesnice.

Pouť na sv. Hostýn

V neděli 31. 7. 2016 se uskutečnil tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn. Při mši svaté v přímluvách vždy prosba za živé a zemřelé poutníky ze Sazovic a také prosba za pomoc při stavbě nového kostela sv. Václava v Sazovicích, za ochranu všech, kteří se přímo podílejí svou prací na stavbě, a také za podporovatele a dobrodince toho díla.

Žehnání zvonohry

Ve středu 28. září 2016 při slavnostní mši svaté k poctě patrona obce sv. Václava požehnal generální vikář Mons. Josef Nuzík z olomouckého arcibiskupství zvonohru pro nový, zatím nedokončený kostel.

Benefiční koncerty

15. listopadu 2015 I.

13. listopadu 2016 II.

Koncert GOOD WORK

Při příležitosti již tradičního Sazovického vánočního jarmarku, nám na jeho zahájení zazpívala skupina GOOD WORK, jednalo se o vůbec první koncert který se konal v našem kostele.

Koncert ADORARE

11. února 2017 jsme mohli slyšet zpěvné hlasy skupiny ADORARE, kteří nám zazpívali své nejnovější písně.

Pouť pro ostatek sv. Václava

Dne 4. a 5. března 2017 jsme se vypravili na pouť do Prahy, kde jsme z rukou pana kardinála Duky převzali ostatek sv. Václava. Mše byla v kapli svatého Václava, která se nachází v katedrále sv. Víta. Navštívili jsme i Starou Boleslav, kde kníže Václav zemřel.

Svěcení kostela sv. Václava

V den 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, 13. května 2017, k nám přijel otec arcibiskup Jan Graubner a mnoho dalších kněží, aby mohl naši dokončenou stavbu proměnit v chrám Boží. Krásné počasí a mnoho lidu, kteří také tuto slavnou mši prožili s námi si moc rádi připomínáme. Do obětního stolu byly vloženy ostatky sv. Václava, patrona obce, a sv. Zdislavy, patronky rodin, kterou jsme dostali z Jablonného v Podještědí. Na konci mše svaté jsme ještě od P. Františka Krále dostali ostatky, v ten den svatořečených pasáčků z Fatimy, Františka a Hyacinty.

Svátek sv. Václava, patrona obce Sazovice

28. září 2017 a stejně jako roky předtím jsme v Sazovicích slavili svátek sv. Václava. Zatím co dříve jsme tento svátek oslavovali mší svatou slouženou na Výletišti Zahrázovo, teď jsme ho poprvé slavili v našem novém kostele. Mši sloužil novokněz a zlínský kaplan P. Jan Berka.

Ukládání ostatků pasáčků z Fatimy

V pátek 13. října 2017 byla v kostele sloužena slavná mše svatá, při které byli do zdi kostela uloženy ostatky sv. Františka a sv. Hyacinty. Také jsme společně s otcem Michal Šálkem, duchovním správcem naší farnosti, zasvětili právě naši farnost Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Vánoční čas v kostele sv. Václava

I když u nás nebyla sloužena mše svatá v hlavní vánoční svátky, byla u nás mše svatá ve čtvrtek 28. prosince 2017. V neděli 31. prosince se u nás započala akce s názvem silvestrovské Zvonkohraní. Vánoční melodie na varhany, zvonohra a koledy, k tomu něco dobrého i teplého a oslavy přelomu roku mohou začít.

Světová stavba

Kanadský časopis AZURE zařadil náš kostel mezi 10 TOP staveb světa roku 2017, jako nejlepší sakrální stavbu. Děkujeme

Koncert duchovní hudby

Dostáváme se do nového roku 2018 a to přesněji 11. února, kdy nás svými hlasy přijeli potěšit z Olomouce. Duchovní hudbu A cappella nám přednesl pěvecký sbor OLIO.

Varhanní koncert

Svědky krásného varhanního koncertu pana Žůrka a jeho hostů, který podpořilo nebývalé množství posluchačů nejrůznějšího věku jsme se stali 8. dubna 2018. Děkujeme hudebníkům, kteří zahráli náročné, leč uším lahodící skladby a vám všem kdo jste tento koncert poctili svou účastí.

1. výročí posvěcení kostela

Ve středu 9. května 2018 sloužil P. Zdeněk Angelik Mička slavnostní mši svatou ze slavnosti Nanebevstoupení Páně a k 1. výročí posvěcení kostela sv. Václava. Po mši svaté následovala tématická přednáška o GENDER ideologii. V neděli byl na programu koncert k 1. výročí posvěcení kostela, účinkovali Holešovský komorní orchestr, Tereza Frgalová a Ondřej Špaček.

Noc kostelů

Květen 2018. Stejně jako loni, jsme se i letos zapojili do skvělé akce. Tou akcí je myšlena Noc kostelů, kdy se v jeden den otevře spousta sakrálních staveb, modliteben, kaplí apod., aby se o nich lidé mohli více dozvědět. Program byl pestrý, pobožnost, přednášky, videomapping, varhanní improvizace, zvonohra či chorál Svatý Václave, který zpívali všichni přítomní.

Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě

Ve středu 30. května 2018 proběhla Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě, jejíž ostatek, spolu s dalšími, je v našem kostele. Po mši svaté si pro nás děti nachystaly divadelní představení Dveře do nebe, které se uskutečnilo v prostoru pod kostelem.