Ostatek sv. Václava

Pouť pro ostatek sv. Václava

Věřící ze Sazovic a okolí se ve dnech 4. a 5.3.2017 zúčastnili pouti spojené s převzetím ostatku sv. Václava. Ve Staré Boleslavi se v kostele Nanebevzetí Panny Marie pomodlili před Palladiem země české. V kryptě kostela sv. Václava (bazilika minor) v blízkosti oltáře svatých Kosmy a Damiána se poklonili u místa mučednické smrti sv.Václava. V 18 hod. byla v Katedrále sv.Víta, v kapli sv. Václava, sloužena  arcibiskupem pražským kardinálem Dominikem Dukou OP  mše svatá na výročí přenesení ostatků zemského patrona ze St.Boleslavi do Prahy. V závěru mše svaté byl otcem kardinálem předán ostatek sv. Václava do rukou našeho pana faráře, otce Michala Šálka. Tento byl při svěcení nového kostela v Sazovicích 13.5.2017  vložen do obětního stolu spolu s ostatkem sv. Zdislavy-patronky rodiny.