ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2015

Zpráva o aktuálním dění při výstavbě kostela sv. Václava září - říjen

Každý měsíc je za dobrodince, podporovatele a za stavitele sloužena mše svatá P. Fr. Králem.

V říjnu to bylo v pátek 16. 10. 2015 na sv. Hostýně.

 

Příjmy a výdaje na stavbě: všechny číselné údaje v tabulce jsou v Kč

⦁ Ve farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně byla na sazovický kostel sbírka, zaslali nám 81 581 Kč.

⦁ Ve farnosti Lidečko, Horní Lideč byla na sazovický kostel sbírka, darovali nám 53 000 Kč.

⦁ Od farnosti Otrokovice jsme obdrželi dar na kostel: 40 000 Kč.

Duchovním správcům i farníkům z těchto farností Pán Bůh zaplať a požehnej.

 

 

Hlavní činnosti na stavbě do 31.10.: Dokončení hrubé stavby 2. a 3. nadzemního podlaží.

 

Zveme všechny zájemce na „Den otevřených dveří“:

V neděli dne 6. prosince 2015 ve 14 hodin nabízíme všem zájemcům prohlídku stavby.

Sraz ve 14:00 u staveniště, ukončení v 15:00.

Výbor Spolku projednával:

- podařilo se vyřídit možnost přispívat na kostel formou dárcovských SMS zpráv

- výsledek jednání zástupců Spolku, architekta v sakrální komisi Arcibiskupství olomouckého

- zhodnocení přínosu rozdávání složenek na poutích. Týdně přišlo na účet obvykle cca 7 000Kč.

- návrh konstrukce varhan: zadáno 2 vynikajícím odborníkům v ČR: p. Metleru a Kánskému.

- dary od jednotlivců a farností – finanční a morální podpora, povzbuzení v činnosti

- zasílání děkovných dopisů a- rozdělení úkolů členů Spolku – benefiční koncert 15.11.

- výbor hlasováním ze 3 návrhů (z užšího výběru) zvolil nápis pro opěrnou zídku vedle kostela

 

Naši štědří dárci, za vaše příspěvky upřímné Pán Bůh zaplať!

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz