Září - Prosinec 2016

Zpráva o dění při výstavbě kostela – září - prosinec 2016

⦁ 28. 9. - Žehnání zvonkohry při svátku sv. Václava, (Mons. Nuzík, gen. vikář)

 

⦁ Dne 1. 11. 2016 vydal Stavební úřad Zlín kostelu kolaudační rozhodnutí

 

⦁ Benefiční koncert a jarmark 13. 11. 2016, sál OÚ Sazovice. Díky účinkujícím, tvůrcům i návštěvníkům.

 

⦁ Výsadba trávníku, zeleně. Osvětlení kostela.

 

⦁ Výroba mobiliáře: mensa, ambon, svatostánek, lavice, varhany, nábytek sakristie, zpovědnice.

 

⦁ Návrh, zhotovení: věčné světlo, kalich, konsekrační křížky (návrh arch. Štěpán)

 

⦁ Arcibiskupství Olomouc schválilo výtvarný návrh – křížová cesta, (V. Kokolia)

 

⦁ Zajištění skleněného kříže pro čelní stěnu – Art glass designer Jan Frydrych

 

⦁ Instalace lavic, (Stolařství V. Mrázek Sazovice)

 

⦁ Montáž všech skleněných výplní a

 

⦁ Koncert křesťanské skupiny PAPRSKY. Sobota 17. prosince 2016 ve 14,00hod, kostel Sazovice

 

⦁ Za dárce, podporovatele a stavitele nového kostela slouží každý měsíc mši sv. P. František Král.

 

⦁ První středy v měsíci - sál obecního úřadu v Sazovicích -  mše svatá. (18:00).

 

⦁ V seznamu liturgických a jiných předmětů pro kostel zbývá několik, jež můžete věnovat kostelu Vy, Vaše firma. Na předmětech bude uvedeno jméno donátora. Rozhodnete-li se přispět svým darem, obraťte se, prosíme, na některého člena výboru Spolku.

 

Děkujeme všem dárcům za dary a pomoc při dokončování kostela a také všem stavitelům za jejich úsilí v roce 2016. Pán Bůh odplať jejich štědrost a obětavost. Přejeme všem požehnanou adventní dobu, krásné Vánoce a dobrý rok 2017.

 

Členové Spolku.

 

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz