SRPEN 2015

Zpráva o aktuálním dění při výstavbě kostela sv. Václava červen - září

Každý měsíc je za dobrodince, podporovatele a za stavitele sloužena mše sv. V srpnu to bylo dne 23. 8. na sv. Hostýně.

Příjmy z příspěvků drobných dárců na stavbu:

Výsledkem sbírky po obci Sazovice v srpnu:  61 100 Kč.

Drobné dary zaslané dárci složenkami, nebo převodem na účet: 135 371 Kč.

Ve farnosti Pozděchov byla na kostel sbírka, zaslali nám 6 961 Kč.

Ve farnosti Valašská Polanka byla na kostel sbírka, zaslali nám 10 320 Kč.

Ve farnosti Vsetín byla na náš kostel sbírka, zaslali nám 25 773 Kč.

Upřímné Pán Bůh zaplať!

Hlavní činnosti na stavbě v tomto období:

Zahájena stavba 3. patra (kúry), betonování schodiště. V podzimním období po odstranění lešení plánujeme umožnit zájemcům prohlídku stavby.

Výbor Spolku projednával:

- kapacitu plánovaných míst v sezení - zvážit možnost zvýšení počtu sedících

- zhodnocení poutí, Velehrad 4. 7., sv. Hostýn 2. 8., 16. 8. a 23.8., Provodov 23.8.

- informace: 31. 12. 2015 bude za dárce a stavitele kostela mše sv. ve farním kostele

- provedení interiéru dle návrhu arch. Štěpána

- informace o návrhu zvonkohry: bude mít 16 zvonů, hrát 20 melodií

- informace o objednávce varhan

- příprava benefičního koncertu v Sazovicích 15. 11.

- diskutovány varianty nápisu na opěrnou zeď vedle kostela, úkol trvá

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz