MODLITBA KE SV. VÁCLAVOVI

Svatý Václave, pros za nás Boha

Všemohoucí věčný Bože,

na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby

 

Za ty, kteří nám vládnou:

Ať poctivě spravují svěřený majetek

a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti.

Ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost

a chrání život lidský od početí do přirozené smrti.

Ať jsou odpovědní vůči dalším generacím:
Ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním svazku muže a ženy

A probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

 

Nás všechny naplňuj pokojem a svým Svatým Duchem.

 

Veď nás ke svědomitosti,

abychom každodenně zodpovědně rozhodovali.

Aby každý z nás svým životem přispěl ke šťastné budoucnosti našeho národa.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen

 

 

MODLITBA ZA VLAST A NÁROD

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti

za Čechy, Moravu a Slezsko -

tuto naši krásnou a úrodnou vlast.

Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí

pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším

i škůdcům vnitřním.

Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí
osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku

a spořádaný domov.

Veď nás, abychom žili ve vzájemném
porozumění a každý na svém místě

po vzoru sv. knížete Václava

odpovědně konal svůj úkol.

 

Staň se tak skrze Krista, našeho Pána

Amen.

 

 

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz