LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

DÁRCI LITURGICKÝCH PŘEDMĚTŮ A VYBAVENÍ KOSTELA

V tomto znění bude vytvořena pamětní deska.

(jednotlivé předměty nemohou být označena štítky, jak se původně uvažovalo, protože někde by to bylo nevhodné nebo neproveditelné).

 

Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost.

 

VARHANY

KOSTELNÍ LAVICE A ŽIDLE

ZVONOHRA

OLTÁŘNÍ KŘÍŽ

OLTÁŘ (obětní stůl)

BRONZOVÁ MOZAIKA PANNY MARIE

BRONZOVÁ MOZAIKA SV.VÁCLAVA

AMBON

SVATOSTÁNEK

KOSTELNÍ LAVICE 1 KUS

KŘÍŽOVÁ CESTA

SEDES (křeslo pro kněze)

OBRAZ SV.VÁCLAVA VČ.ZASKLENÍ

PLASTIKA SV.ZDISLAVA

KROPENKA

SVÍCEN NA PAŠKÁL, PROCESNÍ KŘÍŽ

SVÍCNY NA OLTÁŘ(obětní stůl)

VĚČNÉ SVĚTLO

KŘÍŽ SAKRISTIE

KŘÍŽ ZPOVĚDNICE

ZVONEK PRO ZAHÁJENÍ BOHOSLUŽBY

KALICH  SLAVNOSTNÍ a CIBORIUM

MONSTRANCE

KALICH VŠEDNÍ

ČÍSELNÍK NA PÍSNĚ

KLEKÁTKO

ZVONKY PRO MINISTRANTY 2X

POLICE U SVATOSTÁNKU

ABAK (police pro bohoslužeb.předměty)

ZPOVĚDNÍ MÍSTNOST

KOMODA VČ. ŘEZBY BERÁNKA-SAKRISTIE

VYBAVENÍ SAKRISTIE

OLTÁŘNÍ PLÁTNO+BOHOSLUŽ.VÝŠIVKY

KŘÍŽ NA OBĚTNÍ STŮL

ŽIDLE PRO MINISTRANTY 6 KS

VIDEOPROJEKTOR-kostel

VIDEOPROJEKTOR-přízemí

 

 

RODINA PAVLA MIKLÍKA Č.P. 145

RODINA PAVLA MIKLÍKA Č.P. 145

RODINA PAVLA MIKLÍKA Č.P. 145

RODINA VLADIMÍRA MIKLA Č.P. 231

RODINA JIŘÍHO BALAJKY Č.P.226

RODINA MIROSLAVA ŘIHÁKA Č.P.259

OBEC SAZOVICE Č.P. 180

RODINA SVATOSLAVA JANČÍKA,MYSLOČOVICE Č.P.33

RODINA VĚRY A MARIE MIKLÍKOVY Č.P.145

RODINA VÁCLAVA A JIŘÍHO MRÁZKA Č.P.195,146

P.BERNARD FR. PALKA, O.Praem, a RODINA PALKOVA

RODINA PAVLA MIKLÍKA Č.P. 245

RODINA VÁCLAVA MIKLÍKA Č.P.246

ZÁSTUPCI KDU-ČSL ZLÍNSKÉHO KRAJE

RODINA JANY POTOČNÉ Č.P. 40

RODINA PETRA BUREŠE, MYSLOČOVICE Č.P. 217

RODINA FRANTIŠKA GAISLERA Č.P. 167

RODINA JIŘÍHO POSPÍŠILA Č.P. 73

RODINA JAROSLAVA DOLEŽELA Č.P. 254

RODINA MIROSLAVA ZBOŘILA Č.P. 208

RODINA VÁCLAVA BRÁZDILA Č.P. 210

KONEČNÁ ANNA Č.P. 56

NEČEKALOVÁ JAROSLAVA Č.P. 83

RODINA MARTINA VELÍSKA Č.P. 27

RODINA VLASTIMILA DUDY Č.P. 256

RODINA PAVLA HORÁČKA, TEČOVICE Č.P.327

VRÁNOVÁ-DYTRYCHOVÁ LETICIE, BRODEK U PŘEROVA

RODINA AUGUSTINA ŠESTÁKA Č.P. 12

RODINA JOSEFA BRÁZDILA Č.P. 204

RODINA PETRA VYŠKOVSKÉHO, FRYŠTÁK Č.P.244

RODINA TOMÁŠE KUBĚNY, ZLÍN- KOSTELEC 382

VÁCLAV KUČERA Č.P. 93

RODINA JANY POTOČNÉ Č.P. 40

-------------

-------------

-------------

-------------

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz