DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2016

Zpráva o dění při výstavbě kostela – duben, květen, červen 2016

Za dárce, podporovatele a za stavitele nového kostela slouží každý měsíc mši sv. P. Fr. Král. Každou první středu v měsíci se v 18 hod. koná v sále obecního úřadu v Sazovicích mše svatá.

 

Byly provedeny vnitřní a vnější omítky, elektroinstalace, zhotoven topný, akustický systém, vytesán nápis na zdi vedle kostela, vydlážděna plocha před zdí. Nyní jsou vylity podlahy (beton) a bude následovat po vyzrání broušení povrchu.

 

Aktuálně probíhá zhotovení varhan, zvonkohry, lavic, nábytku do sakristie. Je vyřezán nápis do opěrné zdi vedle kostela. Je vydlážděn chodník kolem kostela dolů vč. parkoviště, vstupu do přízemí. Stávající chodník před kostelem je rozšířen, aby bylo možno vjet pohřebním vozem. S dokončením dlažeb bude upraveno okolí kostela mimo sadové úpravy. Do termínu Hanáckého práva bude průčelí kostela osazeno křížem. Je 7 m vysoký, 16 cm široký a 3 cm hluboký. Je zhotoven z tryskané nerezi. Bude převyšovat horní hranu střechy o  3,5m.

 

Jsou osazeny dveře kostela vč. prosvětlení 1. kůru. Bude osazeno madlo v celé délce schodiště od přízemí až po zvonici. Pro výtvarné řešení interiéru (obrazy aj.) byl osloven prof. Vladimír Kokolia z AVU v Praze.

Byla zaslána žádost o poskytnutí ostatku sv. Václava k rukám kard. D. Duky, OP.

Probíhá příprava zhotovení praporu Spolku.

 

Svěcení nového kostela bude 13. května 2017, v den 100. výročí zjevení P. Marie ve Fatimě. Této hlavní slavnosti bude předcházet svěcení zvonů zvonkohry v den svátku svatého Václava – hody v Sazovicích.

 

Na seznamu liturgických a jiných předmětů pro interiér jsou dosud některé, jejichž dárcem můžete být i Vy.
(Viz přiložený seznam – tabulka) Tyto předměty budou označeny jménem dárce. Pokud se rozhodnete věnovat svůj dar do nového sazovického kostela, který zde bude pro další staletí i pro naše potomky a další generace, kontaktujte prosím některého člena výboru Spolku.

 

Děkujeme každému dárci za štědrost a sebemenší příspěvek a pomoc při dokončování kostela.

 

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz