DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2016

Zpráva o dění při výstavbě kostela – červenec, srpen, září 2016

⦁ Příprava obřadu žehnání zvonkohry při svátku sv. Václava 28. 9. 2016 – Hody v Sazovicích

⦁ Poutě – rozdávání složenek (sv. Hostýn, Velehrad …)

⦁ Kardinál Duka vyhověl písemné žádosti. Předání ostatků sv. Václava bude 3.3. 2017 při mši sv. ve svatováclavské kapli svatovítské katedrály. Bude spojeno s poutí do Staré Boleslavi. Srdečně zveme všechny zájemce!

 

 

STAVEBNÍ ČINNOSTI:

⦁ Odlévání zvonkohry (od 12. 7. - Celkem 15 zvonů a zvonků, M. Dytrychová, Brodek u Přerova)

⦁ Návrh zeleně zadání práce a návrh osázení, úpravy terénu

⦁ Nátěr omítek vnitřních a vnějších, sjednocení barevnosti

⦁ Výroba mobiliáře

⦁ Zhotovení a instalace kříže na fasádu

⦁ Skleněná příčky v hlavní lodi a suterénu

⦁ Dokončovací práce v interiéru – dřevěný obklad částí suterénu, elektroinstalace, termoregulace aj.

⦁ Oslovení farností, firem – prosba o sbírky (střední Valašsko)

⦁ Řešení výtvarného ztvárnění interiéru (V. Kokolia, výstava slovenských umělců křesťanského zaměření Bratislava, Ostrov u Macochy atelier sklář. mistra Valéra Kováče, atelier sochaře R. Hankeho Zlín)

Architekt a výtvarník - 24.8. společné jednání s výborem o výtvarném řešení.

⦁ Zpracování tiskovin – pamětní list k žehnání zvonkohry, inzerát Kalendář cyrilometodějský 2017, materiál p. architekta.

⦁ Výroba korouhve pro Spolek

⦁ Za dárce, podporovatele a za stavitele nového kostela slouží každý měsíc mši sv. P. Fr. Král. Každou první středu v měsíci se v 18hod. koná v sále obecního úřadu v Sazovicích mše svatá.

 

 

Děkujeme každému dárci za štědrost a sebemenší příspěvek a pomoc při dokončování kostela.

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

© 2015 Kostel svatého Václava Sazovice | vytvořeno zs | info@kostel-sazovice.cz